Strona: Koncepcja zarządzania dostępnością / Politechnika Rzeszowska Uczelnią Dostępną

Koncepcja zarządzania dostępnością

W ramach projektu zrealizowano działania umiejscowione w trzech obszarach (struktura organizacyjna, procedury i wsparcie edukacyjne) zmierzające do opracowania pełnej koncepcji działania na PRz jednostki ds. dostępności Uczelni, oraz centralnego postępowania, które umożliwiłoby osobom o specjalnych potrzebach w tym osobom z niepełnosprawnościami pełny udział w procesie kształcenia i prowadzenia działalności badawczej.

Prace w tym zakresie wykonał 10-osobowy zespół, który w okresie od lutego do maja 2020 r. przygotował koncepcję wdrożenia na PRz spójnej polityki zarządzania  niepełnosprawnością. W ramach tej koncepcji opracowane zostały propozycje procedur i wytycznych do postępowania przy udzielaniu wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom PRz, które pozwolą na elastyczne dostosowanie działań do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Koncepcja ta opiera się na uwzględnianiu indywidualnego podejścia do osoby z niepełnosprawnościami, uwzględnianiu jej autonomii i planów rozwoju przy zachowaniu racjonalności i standardów akademickich celem zachowania równych praw i obowiązków osób o specjalnych potrzebach, studiujących i pracujących na PRz.

Opracowując propozycje wewnętrznych uregulowań dokonano stosownych konsultacji ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz skorzystano z doświadczeń, opinii i wsparcia ośrodków, w których procedury dostępności stosowane są na poziomie zaawansowanym.

Członkami zespołu byli przedstawiciele fundacji i stowarzyszenia działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych i pracownik BON z uczelni, w której procedury dostępności stosowane są na poziomie zaawansowanym, pracownicy PRz w tym: pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, pełnomocnik dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami, przedstawiciel działu kształcenia, prodziekan ds. kształcenia, pracownik naukowy oraz przedstawiciel samorządu studentów.

W wyniku prac w/w zespołu przygotowano:

  • Regulamin wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej oraz projekt treści rozporządzenia Rektora PRz  ws. wprowadzenia w/w regulaminu (zarządzenie nr 25/2020 Rektora PRz z dnia 23 kwietnia 2020 r.);
  • zadania pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
  • zadania konsultantów ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
  • szczegółowy katalog form wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami;
  • Regulamin Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON PRz);
  • propozycje formularzy BON w tym: kwestionariusz rejestracyjny dla pracownika, kwestionariusz rejestracyjny dla studenta/doktoranta, indywidualna karta wsparcia BON PRz, informacja o odmowie udzielenia wsparcia, wniosek o ponowne rozpatrzenie udzielenia wsparcia.

W związku z wprowadzeniem w październiku 2020 r. zmian w strukturze organizacyjnej PRz dokonano m. in. korekty treści Regulamin wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej .

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję