Politechnika Rzeszowska Uczelnią Dostępną

Celem głównym projektu jest kompleksowe dostosowanie Politechniki Rzeszowskiej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami uczestniczących w procesie kształcenia poprzez realizację działań w zakresie edukacji włączającej i niwelowaniu zdiagnozowanych barier dostępności. Projekt ukierunkowany jest na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami będącymi studentami i doktorantami Uczelni mając jednak na uwadze, że potrzeby te mogą również dotyczyć kolejnych osób chcących podjąć kształcenie w PRz. Realizacja celu głównego będzie wykonywana
w sześciu obszarach:

 1. struktura organizacyjna (utworzenie stanowiska pełnomocnika ds. osób z niepełnosprawnościami),
 2. architektura (zlokalizowanie siedziby jednostki ds. dostępności Uczelni - JDU w miejscu dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami),
 3. technologie wspierające (utworzenie strony JDU skierowanej dla osób niepełnosprawnych, przewodnik
  do lokalizacji i nawigacji dla osób z niepełnosprawnościami),
 4. procedury (analiza i wprowadzenie nowych procedur dot. osób z niepełnosprawnościami),
 5. wsparcie edukacyjne (dostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb osoby
  z niepełnosprawnością),
 6. szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności (dla pracowników kadry dydaktycznej, administracyjnej
  i zarządzającej Uczelni).

Wsparciem objętym zostanie w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 190 osób stanowiących kadrę dydaktyczną, zarządzającą i administracyjną Uczelni, będą to m.in.: pełnomocnicy ds. osób niepełnosprawnych, opiekunowie roczników, prorektor, prodziekani, pracownicy: dziekanatów, bibliotek, portierzy, i innych jednostek PRz.

Wartością dodaną projektu będzie zbudowanie w Politechnice Rzeszowskiej trwałych warunków rozwoju dostępności Uczelni ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez rozwijanie ich indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne Uczelni. Miernikiem osiągnięcia celu głównego będzie wykonanie założonych
w projekcie wskaźników produktu i rezultatu.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję